Adatvédelem

Szerzői jog
    A MILE Kft. kizárólagos tulajdona a www.mile-kft.hu domain-név. A weboldalon található minden képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése nemzeti és nemzetközi szerzői jogi, illetve védjegyjogi oltalom alatt áll, azok bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a MILE Kft. kifejezett és erre vonatkozó előzetes írásos engedélyével lehetséges
     A weboldalon megjelenített információk, adatok, adattartalmak, ajánlatok, akciók és egyéb üzleti feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak. A MILE Kft. kizárja a felelősségét a megjelenített adatok pontosságáért és változatlanságáért. A mindenkori aktuális feltételrendszert a MILE Kft. Általános Szállítási Feltételei tartalmazzák. A MILE Kft. a weboldal illetéktelen használatából, nem megfelelő működéséből, rendszerhibából, számítástechnikai vírusok okozta meghibásodásból eredő vagy egyéb technikai illetve műszaki eredetű kárért fennálló felelősségét kizárja.

Személyes adatok védelme
     A MILE Kft., a részére bármely formában és úton tudomására hozott adatot és információt a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint, a tudomásra hozás céljának vagy feltehető céljának figyelembevételével kezeli és használja fel.
      A MILE Kft. a részére bármely módon megküldött adatot, mint a jelen adatvédelmi szabályzat szerinti felhasználható adatnak minősíti és ezen elvek szerint kezeli.

    Ön a MILE Kft. tudomására hozott adat felhasználását és kezelését a MILE Kft. részére küldött írásbeli (e-mail, fax) nyilatkozattal korlátozhatja vagy megtilthatja, illetve jogában áll tájékoztatást kérni az Önre vonatkozó adatok kezelésének tényéről és minőségéről, továbbá kérni az adatok tényszerű módosítását. A MILE Kft. az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt üzleti titokként kezel. A MILE Kft. a tudomására hozott és általa jogszerűen felhasznált és kezelt adatok vonatkozásában illetőleg az adatok felhasználásának és kezelésének korlátozásából vagy megtiltásából eredően a kártérítési felelősségét kizárja.
 
Elérhetőség adatvédelmi ügyben
     Kérjük, hogy az adatai felhasználásával összefüggésben tett nyilatkozatait a következő elérhetőségeken terjessze elő. A MILE Kft. a lehető legrövidebb időn belül intézkedik, hogy adatai az Ön szándékának megfelelően kerüljenek a továbbiakban kezelésre és felhasználásra

Elérhetőségek:

Adatvédelmi munkatárs : Nagy Lajos
Elektronikus levélcím: nagy.lajos@mile-kft.hu
Telefon: 06-20/480-2514
Fax: 431-9817
Levelezési cím: 1104 Budapest, Mádi utca 52.